14 lutego 2018 roku w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa Instytutu Myśli Schumana na temat: „Model inkulturacji cudzoziemców studiujących i pracujących w Polsce”. Model został oparty na doświadczeniu wynikającym z przeprowadzonego niedawno już drugi raz projektu „Wigilii bez granic”. Sednem tego modelu jest budowanie relacji przyjaźni między Polakami a cudzoziemcami, dzięki czemu cudzoziemcy poznają polską kulturę, tradycję i religię nie teoretycznie, ale przez wejście w relację z Polakami.

Na konferencję prasową w PAP przybyli dziennikarze z różnych mediów, ekipa reporterów z Telewizji Polskiej, wolontariusze, instytucje i osoby wspierające „Wigilię bez granic”.

Konferencję prasową otworzył Prezes Instytutu Myśli Schumana, prof. Zbigniew Krysiak. Następnie głos zabrali:

  • Wiceprezes Instytutu Myśli Schumana, Ryszard Krzyżkowski, Dyrektor projektu „Wigilia bez granic”, który podsumował projekt.

  • Przewodniczący Parlamentarnej Grupy Schumana, Senator Andrzej Kamiński – przedstawił spojrzenie Parlamentarnej Grupy Schumana na projekt „Wigilia bez Granic”.

  • Ks. Tomasz Stempa, który reprezentował Jego Eminencję, Wielce Błogosławionego Sawę, Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i całej Polski, przedstawił projekt w kontekście wiary chrześcijańskiej.

  • Prezes Katolickiej Agencji informacyjnej, Pan Marcin Przeciszewski, jako reprezentant polskich rodzin, które gościły obcokrajowców w swoich domach podczas, opowiedział jak wyglądała taka wspólna Wigilia w ich domu.

Członkowie Zarządu Instytutu Myśli Schumana w ramach podziękowania za współpracę przy projekcie „Wigilia bez granic” wręczyli okolicznościowe wyróżnienia zaproszonym przedstawicielom ponad trzydziestu podmiotów, które wniosły istotny wkład w jego organizację. Podziękowania odebrali m. in. przedstawiciele: PZU, ARP (Agencji Rozwoju Przemysłu), Wojewody Świętokrzyskiego, TVP, PAP i KAI.

Instytucje wspierające „Wigilię bez granic” oraz wszyscy zebrani na konferencji bardzo pozytywnie odnieśli się do potrzeby angażowania się różnych podmiotów do rozszerzania i realizacji tego dzieła, co może być obecnie realizowane przez projekt „Wielkanoc bez granic”.

Instytut Myśli Schumana przedstawił również projekt „Wielkanoc bez granic” i zaprosił obecnych gości do współpracy przy jego organizowaniu.

Drodzy Przyjaciele Roberta Schumana

Serdecznie dziękujemy za włączanie się w dzieło  „Wielkanoc bez Granic”, które Instytut Myśli Schumana pragnie realizować z całą Polską, czyli wszystkimi w niej mieszkającymi osobami – Polakami i cudzoziemcami.
Za każdą kwotę będziemy wdzięczni.
Instytut jest organizacją podejmującą służbę społeczną i jest tzw. jednostką „non-profit”, dlatego będziemy mogli realizować naszą misję w takim stopniu, w jakim będziemy uzyskiwali wsparcie.
Potrzebujmy także Państwa czynnego udziału w realizacji zadań Instytutu w formie wolontariatu.
Z góry dziękujemy, z poważaniem
 Prezes Instytutu
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak
Wiceprezes Instytutu
Ryszard Krzyżkowski
Aby przekazać darowiznę przez system płatności internetowych, prosimy wykorzystać następujące opcje:
dotpay b2 160x83
Przekaż darowiznę:


paypallarge

Poniżej podajemy też numer konta, na które można bezpośrednio wpłacać pieniądze.

Tytułem: „Darowizna na cele statutowe Fundacji Instytut Myśli Schumana”

Numer konta: PKO BP, IV Oddział Warszawa, 91 1020 1042 0000 8202 0350 5203